Digitalisering og konkurransekraft

På Manifestasjon 2017 vil toppledere fra mange ulike bransjer dele sine erfaringer med å se, gripe og skape de nye mulighetene for næringsutvikling som samfunnet vårt skal bygges på i fremtiden.

Fremtiden er digital

Digitalisering i teori og praksis, og hvordan digitalisering kan styrke verdiskaping og konkurransekraft i trøndersk arbeids- og næringsliv, er hovedtema for Manifestasjon 2017.

50 innledere

Gjennom plenumsforedrag og 16 bransjeseminarer gis perspektiver på digitalisering og konkurransekraft innen din bransje.

Nye relasjoner

På Manifestasjon 2017 møtes beslutningstakere fra næringslivet, politikken og offentlig sektor for påfyll av kunnskap og kontakter.

NOEN AV ÅRETS INNLEDERE

plus

Pepper

plus

Stéphane Garelli

IMD World Competitiveness

plus

Berit Kjøll

HUAWEI Norge

plus

Morten Wolden

Trondheim kommune

plus

Siri Børsum

Google Norway

plus

Christian Langvatn

Sticos AS

plus

Hanne Lystad

Difi

plus

Tore O. Sandvik

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

plus

Lucie Katrine Sunde-Eidem

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS

plus

Thomas Jelle

MazeMap

plus

Lone-Eirin Lervåg

SINTEF

plus

Robin Jenssen

Dsign Music AS

plus

Mikael Forselius

Britannia Hotel AS

plus

Marit Rødevand

Mito.ai

plus

Hans Torvatn

SINTEF Teknologi og Samfunn

plus

Gro Skaaren-Fystro

Transparency International

plus

Eivind W. Christiansen

FINN.no

plus

Vera Sønsthagen

Utredning Norge

plus

Karen Espelund

Sør-Trøndelag fylkeskommune

plus

Gard Ueland

Kongsberg Seatex

plus

Bodil Børset

Kreativt Norge

plus

Eivind Bergsmyr

Viking Venture AS

plus

Susanne Hannestad

Fintech Mundi AS

plus

Bård Benum

Powel AS

plus

Leiv Låte

FORCE Technology Norway

plus

Ann Merethe Lysø Sommerseth

TrønderEnergi AS

plus

Lars Rinnan

NextBridge AS

plus

Morten Meier

Sun-Net AS

plus

Siv Schøning

NTE

plus

Hans-Peter Kurz

Heads AS

plus

Arnt Mjøen

Marine Harvest ASA

plus

Arnulf Hagen

Fedem Technology

plus

Kristin Haug Lund

Entra AS

plus

Ivar Sølberg

NorgesGruppen Eiendom

PROGRAM

Tradisjonen tro tilbyr vi 16 bransjeseminarer med i alt 50 innledere/møteledere. Du kan delta på to bransjeseminarer etter eget valg. Gå inn på de ulike bransjeseminarene for detaljert informasjon.

Ankomst, registrering, mingling

Ankomst, registrering, mingling

Dørene åpnes klokken 12:00. Første fellesseminar starter klokken 13:00.


60 min

Scandic Lerkendal

Fellesseminar

Digitalisering og konkurransekraft

Ved årets fellesseminar byr vi på tre ganske ulike foredragsholdere:

Pepper er en av verdens første masseproduserte humanoide roboter som som kan både prate og forstå. Sammen med Eirik Norman Hansen fra Itch/Acando vil Pepper fortelle om hva han er i stand til å gjøre. Vår digitale hverdag fylles med stadig mer fantastiske, verdifulle og relevante opplevelser som i sin tur endrer folks krav og forventninger til hvordan ting skal fungere. Verden er fantastisk, men også krevende, og Pepper og Eirik vil gi et lite innblikk i hva som skjer.

Professor Stéphane Garelli er en autoritet i verdenssammenheng innen konkurranseevne. Han jobber ved IMD Business School og University of Lausanne i Sveits. Han er en svært etterspurt og spennende foredragsholder som kombinerer innhold med en underholdende tilnærming til komplekse problemer. Når han i år besøker Manifestasjon vil han se på mulighetene og utfordringene for trøndersk næringsliv i det digitale skiftet. Garelli er tidligere direktør for World Economic Forum, og har gitt ut en rekke bestselgende bøker om konkurransekraft.

Berit Kjøll har siden 2011 jobbet som direktør for telekomleverandørselskapet Huawei Norge. Hun innehar flere tunge styreverv, og har tidligere hatt stillinger som administrerende direktør i Kilroy Travels, Tusenfryd, Flytoget og Steen & Strøm, og fra 2004 til 2008 divisjonsdirektør i Telenor. Med sin allsidige bakgrunn innenfor teknologi vil hun på Manifestasjon 2017 fortelle om hvordan de nye mulighetene innenfor digitalisering kan brukes for å styrke konkurransekraften.


90 min

Scandic Lerkendal

Roboten Pepper Stéphane Garelli

Minglepause med kaffe

Minglepause med kaffe

Ved årets konferanse setter vi av mer tid til mingling og kaffepauser. Benytt denne tiden til å bli kjent med nye fjes!

45 min

Scandic Lerkendal

Scandic Lerkendal

Bransjeseminarer – Runde 1

Bransjeseminarer:

  Fagråd ledelse og kompetanse
  Fagråd Eiendom
  Fagråd KKN
  Fagråd Finans
  Fagråd Mat
  Fagråd IKT og Fagråd Havbruk og fiskeri
  Fagråd Reiseliv
  Fagråd Internasjonalt
 

60 min

Scandic Lerkendal

Hele hotellet

Scandic Lerkendal

I runde 1 arrangeres det 8 ulike bransjeseminar spredt på hotellets konferanserom.

https://www.scandichotels.com/hotels/norway/trondheim/scandic-lerkendal

Minglepause med kaffe

Minglepause med kaffe

Ved årets konferanse setter vi av mer tid til mingling og kaffepauser. Benytt denne tiden til å bli kjent med nye fjes!


45 min

Scandic Lerkendal

Scandic Lerkendal

Bransjeseminarer – Runde 2

Bransjeseminarer:

  Fagråd Styrearbeid
  Fagråd Kommersialisering av teknologi
  Fagråd Energi
  Fagråd GROnett
  Fagråd Bygg og anlegg
  Fagråd Havbruk og fiskeri og Fagråd IKT
  Fagråd Infrastruktur og logistikk
  Fagråd Ung Arena

60 min

Scandic Lerkendal

Hele hotellet

Scandic Lerkendal

I runde 2 arrangeres det 8 ulike bransjeseminar spredt på hotellets konferanserom.

https://www.scandichotels.com/hotels/norway/trondheim/scandic-lerkendal

Seminardel ferdig

Seminardel ferdig

Vi benytter denne tiden til å bevege oss til middagsområdet, for en kveld med middag og god underholdning!


15 min

Scandic Lerkendal

Middag med underholdning

Middag med underholdning

Årets konferansier under middagen er standupkomiker Terje Sporsem

Terje Sporsem er en av Norges mest drevne og allsidige stand-up-komikere. Med flere tusen show bak seg og med bred erfaring fra både TV og radio er Terje en komiker som fungerer for alle typer mennesker og som aldri slår feil. Hans evne til å blande uventede temaer med det lett gjenkjennelige, og med en politisk og satirisk snert, har gjort Terje til en av de mest populære komikerne vi har i landet i dag. Med Terje på scenen kan dere være trygge på at kvelden er i de aller beste hender.


180 min

Scandic Lerkendal

Terje Sporsem

Fagråd Ledelse og kompetanse

Mennesket vs roboten – hvem vinner fremtiden?

Svaret har nok mange nyanser. Noe kan vi allikevel slå fast. Roboter, digitalisering og ny avansert teknologi vil i de neste årene ta over en stadig større del av tradisjonelle menneskeløste arbeidsoppgaver. Men det betyr ikke at mennesker i arbeidslivet går av moten. Vi må bare finne nye måter å være relevante/skape verdi på.

Vi må forvente at noen yrker og roller vil forsvinne. Samtidig vil vi se at mange får nye oppgaver og ansvarsområder. Innen 10 år antas det at svimlende 40 prosent av verdens 500 største selskaper ikke lenger vil være blant oss. Verdens økonomiske forum anslår at to tredjedeler av dagens førsteklassinger vil jobbe i yrker som ikke finnes i dag.

Vi tror robotene overtar rutinemessige og standardiserte oppgaver, slik at mennesket heller kan fokusere på utvikling og relasjoner. For eksempel kan HR-sjefen i fremtiden bruke tiden på utvikling av medarbeidere fremfor å gi veiledning i utfylling av reiseregninger. Fremtidens verdier vil i større grad skapes i samspillet mellom menneske og maskin.

Foredragsholdere: Lucie Katrine Sunde-Eidem, HR-direktør EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, og Christian Langvatn, produktsjef Sticos Personal, Sticos AS

Møteleder: Ketil Olsen, leder Fagråd Ledelse og kompetanse, daglig leder Volo AS


60 min

Sansiro 3

Fagråd Eiendom

Digitalisering av drift og forvaltning av eiendom

Stadig flere digitale verktøy og systemer er på full fart inn i løsninger for drift og forvaltning av eiendom, til glede og kanskje forargelse for brukere, forvaltere og eiere av bygg. Hvordan vil den digitale utviklingen påvirke eiendomsaktører, eiendomsforvaltere og brukere av byggene i årene fremover?

Foredragsholder: Thomas Jelle, CEO, MazeMap

Møteleder: Ellen Tveit Klingenberg, administrerende direktør, Heimdal Eiendom


60 min

Sansiro 2

Fagråd Kreative og kulturbaserte næringer

Bransjeseminaret er dessverre kansellert


60 min

Utsikten

21. etg

Fagråd Kommersialisering av teknologi

Kommersialisering av teknologi – Status og veien videre

Trondheimsregionens mål om doble antall teknologiselskaper og antall ansatte i disse innen 2025 er i fokus for fagrådet og vi har en handlingsplan det jobbes aktivt etter. Tidlig på året fikk vi en påminnelse om at farten må økes dersom målene skal nås (Impello analysen 2016). I juni fikk vi gladmeldingen om at Trondheimsregionen er på 16 plass blant 220 regioner i Europa vedrørende innovasjon ! (EU Regional Innovation Scoreboard for 2017).

Et av de viktigste aktivitetene i fagrådet i 2017 var å få etablert en klynge innenfor kapitalisering av teknologi hvor investorene tok eierskap. Dette har vi lykkes med og Tequity Cluster ble stiftet 11.5 2017 og p.t 49 medlemmer. Tequity Cluster vil bli presentert i seminaret.

Skal vi lykkes må bedriftene vokse seg større, og vi må utnytte kapasitet og kompetanse i samhandling i enda større grad. Powel AS er et ektefødt barn av tech byen Trondheim. De har blitt en av de store selskapene i regionen på relativt kort tid, og har fortsatt høye ambisjoner om vekst. Hva de tenker om dette får du høre i dette seminaret.

Foredragsholdere:
Eivind Bergsmyr, Viking Venture AS, og styremedlem i Tequity Cluster
Bård Benum, Powel AS

Møteleder: Otto Frøseth, Direktør Venture Investinor, medlem fagråd kommersialisering av teknologi


 

60 min

Frokostsal/restaurant

Eivind Bergsmyr Bård Benum

Fagråd Mat og drikke

Bransjeseminaret er desverre kansellert


 

60 min

Messaninen 1

Fagråd Digitalisering og Fagråd Havbruk og fiskeri – del 1

Norges framtid – digitalisert havrom- og akvakultur

Havrommet blir stadig viktigere! Norsk sjømat og akvakultur har blitt en suksess og fiskeoppdrett en av Norges store eksportnæringer. Konkurransen er imidlertid stor internasjonalt, og stadig større grad av automatisering er av avgjørende betydning for fortsatt vekst og konkurranseevne.
Kom og hør hvordan digitalisering av sjø og havbruk legger grunnen for en fortsatt verdensledende posisjon som havnasjon.

Del 1: "Digitalisering – trussel eller mulighet?"

Hva skjer med samfunnet når kunstig intelligens kommer for fullt?
v/Odd Jostein Svendsli, daglig leder Aia Science AS

Digitalisering - morgendagens løsning for morgendagens vinnere
v/Eirik Norman Hansen, CEO itch Norway

Møteleder: Snorre Meland, leder Fagråd Digitalisering og direktør Digital Consulting and Solutions, Acando AS

 

60 min

Messaninen 2

Fagråd Reiseliv

Den digitale konkurransen i reiselivsnæringen

Reiselivsbransjen, og hvordan forbrukerne opplever den, endrer seg så dramatisk at det kreves en fundamental endring i måten reiseprodukter selges og hvordan den reisende betjenes. En slik beskrivelse har preget reiselivsbransjen en tid nå, og utviklingen fortsetter.

Vi har fått to av de viktigste selskapene og sterkeste merkevarene, Google og FINN.no, til å fortelle om hva som skjer.

Fremtiden er her – vil du være en del av den?
v/ Siri Børsum, Industry Leader Google Norway & Google Evangelist

Trender og produktutvikling i et globalt og digitalt konkurransebilde.
v/ Eivind W.Christiansen, Produktdirektør reise og reklameprodukter, FINN.no

Møteleder: May Britt Hansen, Reiselivsdirektør Visit Trondheim, medlem av fagråd reiseliv


 

60 min

Brassesparket - B2

Siri Børsum, Google Eivind W Christiansen FINN

Fagråd Internasjonalt

Internasjonale snapchats

I dette seminaret presenterer vi et utvalg case med internasjonale ambisjoner – noen allerede godt forankret globalt, andre i ferd med å spøle fra i startgropa.

Noen bedrifter har en egen «nese» for trender og utvikling! De har sett både digitalisering og robotisering komme lenge før disse ble ord på alles lepper. De har klart å posisjonere seg internasjonalt og være på plass i markedet nesten før markedet var der. Andre er kanskje ikke kommet helt i gang, men har produkter og/eller teknologier som vil kunne plassere dem på det internasjonale kartet «over natta».

Case 1: Trøndersk teknologi under alle hav
Ny subsea inspeksjonsmetode med ustrakt bruk av smarte digitale løsninger tar det internasjonale markedet med storm. Raskere og mer informative inspeksjoner på subsea pipelines og strukturer sparer oljeselskapene for store penger samtidig som risiko for utslipp reduseres.
v/Leiv Låte, VP, Asset Integrity Management, FORCE Technology Norway

Case 2: Fra teknologiselskap med lokalt eierskap til strategisk oppkjøp av internasjonal softwaregigant
I forbindelse med SAPs satsning innen IoT og Industri 4.0 så man forretningspotensialet for å bruke fysikkbaserte digitale tvillinger, i dette tilfelle virtuelle strukturmodeller, for å gjennomføre sanntids simuleringer av fysiske strukturer og mekanismer i bevegelse. Fedem Technology ble sommeren 2016 en del av SAP og har hovedansvaret for utvikling av fysikkbaserte digitale tvillinger for denne type anvendelser. Dette markedet er forventet å øke kraftig i takt med økt digitalisering innen etterhvert alle industrisegmenter.
v/Arnulf Hagen, Fedem Technology/SAP

Case 3: Med nytt syn på tilværelsen
Digitalisering av synsundersøkelser vil snu opp ned på hele den optiske bransjen! Nytt konsept muliggjør automatisering av dagens manuelle og subjektive tester og kan gi en fullverdig, rimeligere og mer presis analyse. Pilotprosjekt starter i India i år.
v/Hans-Peter Kurz, adm. direktør, Heads AS

Møteleder: Fredrik Karlsen, fagrådsleder og daglig leder, Doble Transinor AS


 

60 min

Godfoten - B1

Fredrik Karlsen Leiv Låte Hans-Petter Kurz Arnulf Hagen

Fagråd Styrearbeid

Har styrearbeid i idrett, frivillighet og næringsliv ulike etiske normer og standarder?

Mediene har i lang tid satt etikk i frivillige organisasjoner under et kritisk søkelys. Er åpenheten slik den bør være, forbeholder man seg retten til taushet og manglende innsyn fordi man jobber «frivillig»? Hvorfor er det så vanskelig å spille med åpne kort? Hvilke signaler om dårlige etiske normer gir det når man hemmeligholder informasjon? Kan styrer i den frivillige verden jobbe etter andre regler enn resten av samfunnet? Vil en sterkere digital hverdag gjøre det vanskeligere å skjule ting for offentligheten og tvinge frem større åpenhet? Dette er noen av spørsmålene vi ser på i dagens seminar.

Foredragsholdere: Karen Espelund, Sør-Trøndelag fylkeskommune, og tidligere styremedlem i UEFA, og Gro Skaaren-Fystro, Spesialrådgiver Transparency International

Møteleder: Nina Straume Stene, partner KPMG og leder Fagråd Styrearbeid


 

60 min

Sansiro 3

Karen Espelund Gro Skaaren-fystro Nina Straume Stene

Fagråd Finans

Digitale strategier for fremtiden – en finansnæring i endring

Finanssektoren er inne i en rivende utvikling hva angår digitalisering og ny teknologi. Behovet for nye løsninger og forretningsideer er stort, og utviklingen av ny teknologi skjer raskt. Finansteknologi (fintech) utfordrer tradisjonelle finanstjenester og endrer måten å tenke på. Fintech byr også på interessante kommersialiseringsmuligheter for norske og trønderske teknologibedrifter. Hvis de ikke greier å henge med i svingene, er det vinn eller forsvinn for aktører i bank, finans og forsikringsbransjen.

Teknologitrender – hvilken innvirkning vil det ha for din bedrift
v/Siri Børsum, Industry Leader, Google Norway

Fintech - unike muligheter for norske teknologibedrifter
v/Susanne Hannestad, CEO Fintech Mundi AS

Møteleder: Trond M. Mellingsæter, landssjef Danske Bank Norge og leder Fagråd Finans


 

60 min

Sansiro 2

Siri Børsum Susanne Hannestad

Fagråd Energi

Hva er det som skjer i energibransjen? Hvorfor velger vi som vi gjør?

En nødvendig og ønsket klimapolitikk medfører økte investeringer i ren fornybar energiproduksjon og distribusjon. Dette skjer samtidig med at digitalisering og ny teknologi gir kundene større makt. Nye forretningsmodeller vil oppstå, og vinnerne blir de aktørene som evner å forstår og tilpasser seg kundenes individuelle preferanser og behov.

Teknologiutviklingen er eksponentiell, og kundenes forventinger følger samme kurve
Lars Rinnan er CEO i Nextbridge, seriegrunder og «digitaliseringsrebell». Han vil i sitt foredrag se på hva ny teknologi og endret kundeadferd vil kunne bety for aktørene i bransjen, og hvordan kunde data og kundeinnsikt kan brukes til å etablere nye og fremtidsrettede forretningsmodeller.

Solcelleteknologi og lokal energiproduksjon
Morten Meier hadde lang erfaring fra mobilbransjen før han etablerte solcelle selskapet Sun-Net i 2014. Han tror energibransjen blir mer lik mobilbransjen i tiden som kommer, og at forretningsmodellene i denne bransjen kan benyttes i forbindelse med introduksjon av solcelleteknologi i de tusen hjem.

Energiselskapene erfaring med solcelleteknologi belyst med kunde case
Siv Schøning og Ann Merethe Lysø Sommerseth er begge erfarne «innovatører» men nye i energibransjen. De har fått til oppgave å bidra til en digital og kundesentrisk forretningsutvikling i henholdsvis NTE og Trønderenergi. De vil dele energiselskapenes erfaringer på solcelle teknologi, og gi oss noen betraktninger om hva dette vil bety for oss i tiden som kommer.

Møteleder: Svein Olav Munkeby, leder for fagråd energi og konserndirektør i NTE


 

60 min

Utsikten

21. etg

Siv Schøning Morten Meier Lars Rinnan Ann Merethe Lysø Sommerseth

Fagråd GROnett

Digitaliseringen er ustoppelig - hvilke konsekvenser får dette for oss mennesker?

I dette delseminaret ønsker vi å belyse konsekvensene ved digitalisering av prosesser som før var håndtert av mennesker. Hva betyr dette for fremtidens arbeidstakere, og hva betyr dette for fremtidens ledere?

Ansvarlig medarbeider eller uansvarlig motarbeider? Ansattes syn på digitaliseringsprosesser
v/ Hans Torvatn, seniorforsker, SINTEF Teknologi og Samfunn

Ledelsesutfordringer i skjæringspunktet mellom maskin og menneske
v/ Vera Sønsthagen, leder Utredning Norge, Gjensidige Forsikring

Møteleder: Janne Rødsand Helling, daglig leder Nice Industridesign og medlem i Fagråd GROnett


60 min

Frokostsal/restaurant

Fagråd Bygg og anlegg

Grønt skifte med energileverende bygninger – nå kommer det for fullt i eiendomsbransjen!

Teknologiutvikling og klimapolitikk setter i økende grad preg på byggenæringen. Bygg går fra å være konsument til å bli produsent av energi. Hva er det som driver dette nå, og hvordan vil disse trendene prege byggenæringen fremover?

Powerhouse – et av verdens råeste miljøbygg
v/Kristin Haug Lund, Direktør prosjekt og teknisk, Entra

Grønt skifte for transport, bygg og drift
v/Ivar Sølberg, Eiendomsdirektør, NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge

Møteleder: Kjell Håvard Nilsen, Regionsdirektør ÅF Advansia AS, leder av fagråd Bygg og Anlegg


60 min

Messaninen 1

Fagråd Digitalisering og Fagråd Havbruk og fiskeri – del 2

Norges framtid – digitalisert havrom- og akvakultur

Havrommet blir stadig viktigere! Norsk sjømat og akvakultur har blitt en suksess og fiskeoppdrett en av Norges store eksportnæringer. Konkurransen er imidlertid stor internasjonalt, og stadig større grad av automatisering er av avgjørende betydning for fortsatt vekst og konkurranseevne. Kom og hør hvordan digitalisering av sjø og havbruk legger grunnen for en fortsatt verdensledende posisjon som havnasjon

Del 2: "Gode eksempler fra industrien"


Autonomi på havet!
v/Gard Ueland, adm. dir. Kongsberg Seatex AS

Digitaliseringens betydning for et fortsatt lakseeventyr
v/Arnt Mjøen, IT Business Partner Feed & Farming, Marine Harvest ASA

Møteleder: Per Johan Røttereng, seniorrådgiver Inaq AS
medlem Fagråd Havbruk og fiskeri


 

60 min

Messaninen 2

Gard Ueland

Fagråd Infrastruktur og samferdsel

Selvkjørende kjøretøy og fremtidens transportløsninger

Rask teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller for transportløsninger og transporttjenester har økt sannsynligheten for at vi står på trappene til et skift for både person- og næringstransport. Digitale plattformer og løsninger, autonome kjøretøy og ny fremdriftsteknologi gir muligheter for mer effektiv og mer miljøvennlig transport. Hvordan jobbes det nå regionalt og lokalt for å utvikle og ta i bruk nye løsninger som skal danne grunnlag for fremtidens transportløsninger? Hva kreves for å få det til og hvilke muligheter gir dette oss?

Foredragsholdere: Tore O. Sandvik, fylkesordfører Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Morten Wolden, rådmann Trondheim kommune og Lone-Eirin Lervåg, forsker SINTEF

Møteleder: Børge Beisvåg, næringspolitisk leder NiT


 

60 min

Brassesparket - B2

Tore O. Sandvik Morten Wolden Lone Lervåg Børge Beisvåg

Fagråd Ung Arena

Norges raskeste innovasjonsmotor

Ung Arena inviterer til faglig seminar om hvorfor å digitalisere stabile bransjer. Vi vil få innsyn i de nyeste og største planene for digitalisering og innovasjonsløft av offentlig sektor, og om disruptiv innovasjon av mediebransjen. Samt et skråblikk fra to ledere som også er millennials.

Hanne Lystad arbeider som digitaliseringsansvarlig i Nasjonalt program for leverandørutvikling, hvor hun er pådriver for at aktører i offentlig sektor skal gå sammen om å kjøpe inn smarte løsninger, i stedet for at hver aktør «sitter på egen tue» og finner på dyre løsninger uten å lære av hverandre. Hun har tidligere jobbet som journalist og digitalkonsulent, og tilbrakte studietiden sin i Brussel og Trondheim hvor hun endte med en Master i entreprenørskap fra NTNU. Hanne tar digital detox ved å bokse eller gå tur med delingshunden. Hanne vil argumentere for at anskaffelser kan være Norges raskeste innovasjonsmotor.

Marit Rødevand er medeier og CCO i Mito, som har kontorer i Trondheim, men har nå blitt plukket ut til å delta på et katapult-program i New York. Hun har tidligere vært med å starte opp Rendra AS, som endret hele planleggingsprosessen i byggebransjen. Hun har også jobbet som rådgiver i TTO ved NTNU. Hun vil fortelle om sin digitaliseringsreise fra et gründerperspektiv.

Foredragsholdere: Hanne Christensen, Prosjektleder Nasjonalt Innovasjonsløft Digitalisering Difi, og Marit Rødevand, Co-founder & Chief Commercial Officer Mito.ai

Møteleder: Mariell Toven, Senior Associate PwC Norway


 

60 min

Godfoten - B1

Hanne Lystad Marit Rødevand Mariell Toven

STED

Manifestasjon 2017 arrangeres ved en av norges største
konferansefasiliteter og blant verdens mest miljøvennlige bygg.
Med tilknytning til Lerkendal stadion, har hotellet adgang til
Norges største arena for møter og konferanser.

Scandic Lerkendal

Klæbuveien 127 A, 7031 Trondheim
3.3 km fra Trondheim sentrum

Mer informasjon

ARRANGØR:

SAMARBEIDSPARTNERE: